Stäng

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Vi på Lindgrens är väl medvetna om de konsekvenser byggande och byggmaterial har på miljön. Därför är vi certifierade enligt ISO 14001.

Woody Bygghandel i Urshult är en bygghandel som tillhandahåller byggmaterial och byggförnödenheter. Vi ska genom hög servicegrad och kompetens inom våra produktområden eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete innefattar även ett förebyggande arbete med brand- och säkerhet.

Vi har som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, till exempel genom ökad kunskap om hållbart byggande hos personal och kunder och genom att ställa krav på våra leverantörer.

Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:

  • Våra kunder skall i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar.
  • Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön.
  • Vi arbetar aktivt för minskad energi- och materialåtgång vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.
  • Vi ser alltid miljölagar och myndighetsbeslut som en miniminivå för vårt miljöarbete.

Januari 2020 blev våra solcellsanläggningar klara. Är du nyfiken på hur mycket vi producerar? Klicka på respektive anläggning så kan du se aktuell produktion:
Urshult

Tingsryd

 

Jan Östberg

Jan Östberg

Säljare / Industri

0477-48774

Skicka ett mail

Fredrik Liljenstolpe

Fredrik Liljenstolpe

Säljare / Industri

0477-54173

Skicka ett mail